Подставка Samsung MID-UD46DS

Samsung MID-UD46DS - Подставка для видеостен. Для моделей UD46D-P, UD46E-P, UD46E-B.