Подставка Samsung MID-UD55DS

Samsung MID-UD55DS - Подставка для видеостен. Для моделей UD55D, UD55E-P, UD55E-B